Home Relatie Hechtingsproblemen begrijpen: emotionele veiligheid in relaties koesteren

Hechtingsproblemen begrijpen: emotionele veiligheid in relaties koesteren

0
Hechtingsproblemen begrijpen: emotionele veiligheid in relaties koesteren


Gehechtheidsproblemen

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op Helende Momenten Counseling.

Emotionele veiligheid vormt de kern van elke bloeiende relatie. Het is echter niet iets dat vanzelfsprekend is moeiteloos. Het opbouwen van emotionele veiligheid vereist bewuste inspanning en opzettelijkheid van beide companions.

Wanneer iemand zich tot zijn wederhelft wendt op zoek naar troost en steunmaar vindt ze reageert nietkunnen gevoelens van eenzaamheid, angst, pijn of woede naar boven komen. Genegeerde of afgewezen twijfels kunnen escaleren diepere angsten en onzekerhedenwat het algehele welzijn van de relatie beïnvloedt.

Onveilige gehechtheid in relaties kan aanleiding geven tot diepe angsten, zoals de angst voor afwijzing, verlating, mislukking, niet geaccepteerd of gewaardeerd worden, en de angst om gecontroleerd te worden. Deze angsten zijn legitiem en komen vaak voort uit ervaringen uit het verleden in huidige of eerdere hechte relaties.

De affect hiervan onzekerheden blijkt uit uitspraken als

  • “Ze geven gewoon niets om mij.”
  • “Ik voel me onzichtbaar in deze relatie”
  • “Mijn mening weegt niet zo zwaar”
  • “Ik kan ze nooit plezieren” of “Ik ben niet goed genoeg.”
  • “Ik wil de boot niet op zijn kop zetten, het zal de zaken alleen maar erger maken.”
  • “Het maakt niet uit wat ik doe. Ik kan schreeuwen en schreeuwen, ik kan geen verbinding maken met (companion).”
  • “Ik doe het alleen en regel de dingen alleen.”

Het leed dat voortkomt uit dergelijke onzekerheden wordt een snelkookpan voor individuen voelen zich niet in staat hun angsten openlijk te erkennen en geruststellende reacties ontvangen van hun companions.

Wanneer companions er niet voor elkaar zijn tijdens kritieke tijden, zoals omgaan met ernstige ziekte, de geboorte van een sort of de dood van een dierbarede gevoel van onveiligheid in de relatie wordt intenser. Deze perceptie leidt tot de overtuiging dat de relatie niet de nodige steun kan bieden, waardoor companions zich emotioneel losgekoppeld en bedroefd voelen.

Het is essentieel om deze gevoelens van angst in een relatie te herkennen en aan te pakken. Dit is waarom repareren is zo cruciaal in intieme relaties.

Gehechtheidsproblemen: signalen zitten in de reactie

Moeilijke emoties zoals pijn, woede, angst, verdriet of schaamte kunnen naar boven komen als reactie op een gevoel van onzekerheid. Dit is de manier waarop ons gehechtheidssysteem ons ertoe aanzet om dat gevoel van onveiligheid te veranderen.

Deze emoties manifesteren zich vaak als een protest tegen de bedreiging van iemands kernbehoefte aan veiligheid in de gehechtheidsband. De intensiteit van deze protesten weerspiegelt het belang van de relatie met de betrokken individuen.

Een veelvoorkomend probleem is dat companions hun gehechtheidsproblemen of onzekerheden vaak uiten op een manier die ons ervan weerhoudt de geruststelling en veiligheid te krijgen waar we naar verlangen.

Professor John Gottman, een gerenommeerd onderzoeker van echtparenrelaties, benadrukt dat koppels in nood overweldigd raken door negatieve emoties en verstrikt raken in zich herhalende cycli van interactie.

“De meeste koppels proberen tijdens conflicten herhaaldelijk een gesprek te herstellen dat negatief begint te worden. In de NEGATIEVE ABSORBERENDE MARKOV-STAAT neigen deze herstelpogingen te mislukken… wat John ontdekte (in zijn observationeel onderzoek) was dat de meeste conflicten het resultaat zijn van het onvermogen om emotioneel contact te maken” – Drs. John en Julie Gottman

De wetenschap van koppel- en gezinstherapie: achter de schermen bij het ‘Love Lab’

hechtingsproblemen

Deze gevangen toestand kan leiden tot een gevoel van ontmoediging en frustratie bij companions die final hebben van hechtingsproblemen. We worden hopeloos en overweldigd door het vastzitten.

Negatieve cycli zijn interactiepatronen die vaak terugkeren tijdens conflicten of moeilijke gesprekken tussen companions. Deze cycli hebben de neiging een bekend, zich herhalend patroon te volgen, ongeacht het onderwerp dat wordt besproken huishoudelijke taken, financiënof het nemen van beslissingen. Ook al is de set off voor deze cycli misschien niet meteen duidelijk, uit de manier waarop de gesprekken in negativiteit uitmonden, wordt duidelijk dat ze emotioneel geladen zijn.

De focus erin relatietherapie ligt niet op het specifieke onderwerp van het gesprek, maar op hoe de interactie zich ontvouwt en de emotionele kettingreacties die tussen companions optreden. Deze emotionele dynamiek is van groter belang voor het begrijpen en oplossen van het battle.

De manier waarop companions op deze momenten op elkaar reageren, is misschien wel hun beste poging om met de situatie om te gaan, maar het kan hen ook onbedoeld verder uit elkaar drijven.

“Negatieve cycli voeden zichzelf: de manier waarop ik met mijn moeilijke emoties omga, is zowel een REACTIE op een bedreiging (voor onze band) als een nieuwe TRIGGER voor mijn companion.” – Veronica Kallos-Lilly & Jennifer Fitzgerald

Een emotioneel gericht werkboek voor stellen: wij twee (2e editie)

Hechtingsproblemen, negatieve cyclus

De negatieve cyclus leidt vaak tot onbevredigende interacties, waarbij gesprekken een negatieve wending nemen, in een neerwaartse spiraal terechtkomen en de companions een onopgelost en afstandelijk gevoel geven. De sleutel tot het aanpakken en veranderen van deze negatieve cyclus ligt in het identificeren van de herhaalde bewegingen die elke companion in het patroon maakt. Door het patroon te herkennen en ermee vertrouwd te raken dat hun relatie in een neerwaartse spiraal brengt, kunnen companions de eerste stap zetten om het patroon te veranderen en de hechtingsproblemen te verzachten.

Relatie-experts op het gebied van emotioneel gerichte relatietherapie hebben drie veelvoorkomende patronen of emotionele ‘dansen’ beschreven die een weerspiegeling zijn van verstoorde relaties. Deze patronen komen waarschijnlijk in verschillende combinaties en intensiteiten voor:

  • Cyclus nastreven en terugtrekken: In dit patroon wordt de ene companion angstig of overstuur en heeft hij de neiging de ander te achtervolgen voor nabijheid, validatie of oplossing met behulp van veeleisende, kritische of controlerende strategieën. De andere companion, die zich overweldigd voelt door de strategieën, trekt zich terug en sluit zich emotioneel af als hun strategie om met de druk om te gaan. Dit voedt het beschermende achtervolgende en terugtrekkende gedrag verder, waardoor een cyclus van toenemende emotionele afstand ontstaat.
  • Cyclus bekritiseren en verdedigen: In dit patroon uit de ene companion kritiek in plaats van verlangens, waarop de andere companion defensief reageert omdat hij of zij zich aangevallen of beschuldigd voelt. De defensieve reactie doet de kritiek escaleren, wat leidt tot een heen en weer van negatieve uitwisselingen die de ontkoppeling en eenzaamheid voor beide companions in stand houden.
  • Intrekking-intrekkingscyclus: Dit patroon doet zich voor wanneer beide companions reageren op spanning en ontkoppeling in de relatie door zich terug te trekken en zich emotioneel van elkaar los te maken. Dit kan leiden tot een emotionele terugtrekking en een gebrek aan zinvolle communicatie, waardoor de ontkoppeling in de relatie wordt verergerd

Het herkennen en erkennen van hechtingsproblemen binnen deze patronen is de eerste stap op weg naar genezing het creëren van emotionele veiligheid binnen de relatie. Companions moeten bereid zijn elkaars angsten en onzekerheden te begrijpen en samen te werken een veilige en ondersteunende band opbouwen. Door de angsten te zien als een verlangen naar verbinding en nabijheid, en niet als schuld of persoonlijk falen, ontstaat er ruimte voor nieuwe manieren om verbinding te maken en te stoppen met het herhalen van het negatieve patroon. Om deze veilige plaats te bereiken, kan het nodig zijn professionele hulp te zoeken, zoals relatietherapieom diepgewortelde emotionele problemen te onderzoeken en aan te pakken.

Emotionele veiligheid is in geen enkele relatie een garantie. Het vereist actieve inspanning, medeleven en begrip van beide companions. Bij het omgaan met hechtingsproblemen, kwetsbare communicatie speelt een cruciale rol. Echtparen moeten met openheid naar elkaars hart luisteren, waarbij ze zichzelf op zachte en eerlijke wijze valideren en uiten.

Emotioneel gerichte relatietherapie Het doel is om companions te helpen hun negatieve cycli te identificeren en te begrijpen, waardoor ze gezondere communicatiepatronen en emotionele reacties kunnen ontwikkelen. Door deze patronen te herkennen en te leren hoe ze emoties en behoeften effectiever kunnen uiten, kunnen koppels dat ook vertrouwen weer opbouwen, verbindingEn intimiteit in hun relatie.

Door hechtingsproblemen en het patroon dat daardoor ontstaat te erkennen en aan te pakken, kunnen koppels een gezondere en veiligere emotionele band cultiveren, waardoor een fundament van liefde en steun ontstaat dat de tand des tijds kan doorstaan. Relaties floreren als companions daartoe bereid zijn elkaars emotionele behoeften koesteren en maak een ruimte waar companions zich gezien, gehoord en gekoesterd voelen.

Referenties:LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here