Home Zelfverbetering Zelfmanagement beheersen voor succes: reduce van Peter F. Drucker

Zelfmanagement beheersen voor succes: reduce van Peter F. Drucker

0
Zelfmanagement beheersen voor succes: reduce van Peter F. Drucker


In de huidige dynamische professionele wereld is zelfmanagement steeds belangrijker geworden. Nu carrières niet langer een recht, voorspelbaar pad volgen, zijn zelfbewustzijn en aanpassingsvermogen essentieel voor succes.

Het invloedrijke werk van Peter F. Drucker, “Managing Oneself”, biedt op dit gebied waardevolle richtlijnen. Het stimuleert het begrip van iemands sterke punten, waarden en favoriete werkstijlen. Deze zelfkennis vergroot niet alleen de persoonlijke effectiviteit, maar helpt ook om carrièredoelen af ​​te stemmen op individuele ambities en capaciteiten.

Terwijl we ons verdiepen in de inzichten van Drucker, kunt u overwegen hoe deze principes uw benadering van de complexiteit en mogelijkheden van de hedendaagse werkplek opnieuw kunnen vormgeven.

Het is essentieel om uw sterke punten te identificeren en te gebruiken om uw carrière en persoonlijke groei te stimuleren. Mensen beoordelen hun capaciteiten vaak verkeerd, waarbij ze hun werkelijke sterke punten overwaarderen of over het hoofd zien. van Peter Drucker “feedbackanalyse” methode kan helpen.

Dit houdt in dat de uitkomsten van beslissingen en acties worden voorspeld en deze na 9-12 maanden worden vergeleken met de werkelijke resultaten. Dit proces onthult uw ware sterke en zwakke punten, waarbij wordt benadrukt dat succes afhangt van het focussen op sterke punten in plaats van het proberen om inherente zwakke punten te verbeteren.

De implicaties van feedbackanalyse zijn diepgaand:

 1. Concentreer u op sterke punten: Individuen moeten zich concentreren op hun sterke punten en zichzelf in een rol of omgeving plaatsen waar deze sterke punten volledig kunnen worden benut en tot tastbare resultaten kunnen leiden. Het is productiever en lonender om je te concentreren op gebieden waar je kunt excelleren.
 2. Verbeteren en ontwikkelen: De analyse zal gebieden aan het licht brengen waar vaardigheden en kennis verbeterd of verworven moeten worden. Het is van cruciaal belang om aan deze gebieden te werken om iemands sterke punten te versterken.
 3. Overwin intellectuele arrogantie: Drucker waarschuwt voor de arrogantie die soms gepaard gaat met experience op een bepaald gebied. Hij benadrukt het belang van het respecteren en verwerven van kennis op gebieden buiten de huidige experience. Zoek en cultiveer actief de vaardigheden en kennis die nodig zijn om uw aangeboren sterke punten te maximaliseren.
 4. Waarde van manieren: Omgangsvormen zijn essentieel in professionele omgevingen, omdat ze interacties en samenwerking vergemakkelijken. Elementaire beleefdheidsvormen zoals ‘alsjeblieft’ en ‘bedankt’, het onthouden van namen en het tonen van interesse in anderen zijn essentieel. Als je moeite hebt met teamwerk, overweeg dan of een gebrek aan beleefdheid een issue is.
 5. Efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen: Het vergt aanzienlijk meer inspanning en middelen om van incompetentie naar middelmatigheid te verbeteren dan van goede naar uitstekende prestaties. Daarom, in plaats van te proberen middelmatig te worden op een zwak gebied, richt u uw energie erop om uitzonderlijk te worden op gebieden waar u al over competentie beschikt.

Persoonlijke prestatiestijlen begrijpen

Veel mensen herkennen hun unieke prestatiestijlen op het werk niet, wat vaak leidt tot ineffectieve werkmethoden. Het begrijpen van uw stijl, die internet zo uniek is als uw sterke punten en gevormd wordt door uw persoonlijkheid, is cruciaal, vooral op kennisintensieve vakgebieden.

Hoewel kleine aanpassingen aan uw stijl mogelijk zijn, is een volledige verandering moeilijk. Succes komt vaak voort uit het werken in harmonie met uw natuurlijke stijl. Door de persoonlijkheidskenmerken te identificeren die van invloed zijn op uw werk, kunt u uw aanpak optimaliseren, wat leidt tot betere resultaten en meer werkplezier.

“Tijd is het meest schaarse goed en tenzij het wordt beheerd, kan niets anders worden beheerd.” – Peter F. Drucker

Lezer versus luisteraar

Lees je liever of luister je liever? Het onderkennen van deze voorkeur is van cruciaal belang, omdat de meeste mensen naar één voorkeur neigen, maar velen zich niet bewust zijn van welke voorkeur zij hebben. Dit gebrek aan bewustzijn kan tot grote problemen leiden.

Neem het voorbeeld van Dwight Eisenhower. Als opperbevelhebber in Europa floreerde hij op persconferenties met vooraf geschreven vragen, waaruit zijn voorkeur voor lezen bleek. Als president worstelde hij echter met de spontane stijl van zijn voorgangers, Franklin D. Roosevelt en Harry Truman, die luisteraars waren.

Op dezelfde manier kreeg Lyndon Johnson als president te maken met uitdagingen omdat hij niet besefte dat hij een luisteraar was. Hij behield het schrijversteam van John Kennedy, maar hun stijl paste niet bij hem. Zijn luistervaardigheid maakte hem daarentegen tot een effectieve senator.

Begrijpen of u een lezer of een luisteraar bent, is de sleutel tot het aanpassen van uw aanpak voor succes in verschillende rollen.

De les hier is diepgaand: weinig individuen kunnen met succes de transitie maken van luisteraar naar lezer, of omgekeerd. Degenen die proberen hun inherente stijl te veranderen, zullen waarschijnlijk met uitdagingen worden geconfronteerd, zoals te zien is in de gevallen van Johnson en Eisenhower. Begrijpen en omarmen, of u nu een lezer of een luisteraar bent, is cruciaal voor effectieve prestaties en prestaties.

Ontdek uw unieke leerstijl

Het begrijpen van uw unieke leerstijl is de sleutel tot effectief zelfmanagement en prestaties. Traditioneel onderwijs hanteert vaak een standaardaanpak, die niet voor iedereen werkt. Historische figuren als Winston Churchill en Beethoven hadden verschillende leermethoden: Churchill door te schrijven en Beethoven legde onmiddellijk gedachten huge, die hij zelden opnieuw bekeek.

Leerstijlen variëren enorm; sommige mensen leren het beste door te schrijven, anderen door te doen, te spreken of aantekeningen te maken. Een algemeen directeur leerde bijvoorbeeld door beleidskwesties te bespreken en te beargumenteren, vergelijkbaar met procesadvocaten en medische diagnostici.

Het herkennen en gebruiken van jouw leerstijl is de sleutel tot optimale prestaties en effectiviteit. Begrijpen of u een lezer of een luisteraar bent en wat uw favoriete werkomgeving is, is essentieel. Door uw werk af te stemmen op uw natuurlijke leerstijl, in plaats van te proberen uw inherente aard te veranderen, vergroot u zowel de werktevredenheid als het succes.

Uw kompas uitlijnen

Jouw waarden spelen een cruciale rol bij het bepalen van uw carrièrepad en effectiviteit in een organisatie. Het is belangrijk om uw unieke waardensysteem, dat verder gaat dan de fundamentele ethiek, te begrijpen en erop af te stemmen.

Uw waarden zijn van invloed op uw besluitvorming, werktevredenheid en hoe goed u binnen de organisatieculturen previous. Het herkennen en respecteren van deze waarden is de sleutel tot het vormgeven van uw loopbaantraject en succes in uw professionele omgeving.

Persoonlijke waarden begrijpen in professionele contexten

De Spiegeltest legt de nadruk op het reflecteren op je gewenste zelfbeeld op foundation van persoonlijke waarden. Het afstemmen van deze waarden op de cultuur van een organisatie is cruciaal voor werkplezier en prestaties.

In het bedrijfsleven beïnvloeden waarden zowel individuele carrières als bredere organisatiestrategieën, en beïnvloeden ze de keuzes tussen geleidelijke verbeteringen en grote innovaties, en kortetermijn- versus langetermijndoelstellingen.

Waardenconflicten, die duidelijk zichtbaar zijn in verschillende contexten, zoals verschillende kerkelijke doelen, benadrukken hoe waarden doelen en benaderingen dicteren. Ten slotte kan een discrepantie tussen persoonlijke sterke punten en waarden leiden tot professionele ontevredenheid en een gevoel van onvervuldheid.

Bepaal uw bijdrage

Jouw professionele reis weerspiegelt de evolutie van traditionele, vooraf gedefinieerde rollen naar een persoonlijke zoektocht naar een betekenisvolle bijdrage. We moeten onszelf de vraag stellen: “Wat moet mijn bijdrage zijn?”, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van het afstemmen van uw unieke sterke punten, prestatiestijl en waarden op de behoeften van uw situatie om impactvol werk te creëren.

Voor praktische toepassing in je carrière:

 1. Identificeer de belangrijkste impactgebieden: Kies een cruciaal gebied in uw organisatie dat verbetering behoeft. Dit moet een sector zijn waar veranderingen de algehele prestaties zichtbaar kunnen verbeteren.
 2. Stel specifieke, haalbare doelen: Stel duidelijke, meetbare doelstellingen huge die inspanning (“stretching”) en uitdaging vergen, maar haalbaar blijven. Onrealistische doelen kunnen eerder tot frustratie dan tot succes leiden.
 3. Kortetermijnplanning: Focus op een kortere planningshorizon – idealiter niet meer dan 18 maanden. Dit maakt heldere, specifieke doelstellingen en aanpassingsvermogen aan veranderende omstandigheden mogelijk.
 4. Betekenisvolle resultaten: Streef naar resultaten die echt een verschil maken en ervoor zorgen dat uw werk zowel belangrijk als gewaardeerd is.
 5. Zichtbaarheid en meting: Stel doelen die niet alleen zichtbaar zijn voor anderen, maar ook kwantificeerbaar zijn. Hierdoor kunt u de voortgang volgen en de tastbare influence van uw inspanningen aantonen.

Effectieve werkrelaties opbouwen

‘Verantwoordelijkheid voor relaties’ onderstreept het belang van het herkennen van en aanpassen aan de various sterke punten, werkstijlen en waarden van collega’s en leidinggevenden. Effectieve samenwerking hangt af van het begrijpen van deze verschillen en het onderhouden van duidelijke communicatie.

Door werkvoorkeuren en -verwachtingen openlijk te bespreken, kunt u wederzijds begrip en vertrouwen opbouwen, essentieel voor productieve relaties op de werkplek.

Praktische voorbeelden voor toepassing:

 1. Aanpassen aan werkstijlen: Als uw nieuwe baas of de mensen aan wie u leiding geeft de voorkeur geven aan mondelinge briefings boven schriftelijke rapporten, pas dan uw communicatie dienovereenkomstig aan om effectief te zijn.
 2. Het initiëren van open gesprekken: Bespreek proactief uw werkstijl, sterke punten en hoe u van plan bent bij te dragen aan uw group. Vraag hen naar hun voorkeuren en verwachtingen. Deze openheid voorkomt misverstanden en bouwt een samenwerkingsomgeving op.
 3. Elkaar opvoeden: Als u een specialist bent op een gebied waar iemand onbekend mee is, zoals digitale advertising and marketing, neem dan het initiatief om hem of haar op te leiden.
 4. Regelmatige check-ins: Plan regelmatig bijeenkomsten met teamleden om inzicht te krijgen in hun huidige projecten, uitdagingen en reduce. Dit bevordert een cultuur van gedeelde kennis en continu leren. Plan regelmatige 1:1-vergaderingen op wekelijkse of tweewekelijkse foundation, of regelmatige maandelijkse statussen tussen afdelingen.
 5. Feedbacklussen: Creëer feedbackmechanismen waarmee collega’s openlijk kunnen bespreken wat wel en niet werkt in uw werkrelatie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here