Home Relatie Het onderscheiden van de stem van God

Het onderscheiden van de stem van God

0
Het onderscheiden van de stem van God


Heeft u zich ooit afgevraagd of u op één lijn zit met Gods instructies? Heb je je afgevraagd of dat stemmetje in je hoofd de duivel of God was? Hebt u iets gehoord in uw geestelijke mens, en twijfelde u vervolgens of het God was of niet? Of misschien heb je je afgevraagd of je wel of niet in Gods wil stond?

Sommigen van ons hebben tijdens onze reis zelfs tot God geroepen met vragen als: “WHier ben je? Hoor je me? Maakt het je eigenlijk uit?

Vandaag wil ik je 9 principes geven om te leren de stem van God echt in je leven te horen.

 1. Wees niet dubbelzinnig // Jakobus 1:5-8 zegt: “Als je wijsheid nodig hebt, vraag het dan aan onze genereuze God, en Hij zal het je geven. Hij zal je niet berispen als je het vraagt. Maar als u het hem vraagt, zorg er dan voor dat uw geloof alleen in God is. Aarzel niet, need iemand met een verdeelde loyaliteit is internet zo onrustig als een golf van de zee die door de wind heen en weer wordt geblazen. Zulke mensen moeten niet verwachten iets van de Heer te ontvangen.Hun loyaliteit is verdeeld tussen God en de wereld, en ze zijn onstabiel in alles wat ze doen.” Je geloof kan niet liggen in je baan, relatiestatus, ouders, grootouders, de predikant of je kerk, en dan verwachten dat je kunt zitten en de stem van God kunt horen. Jouw geloof moet alleen in God staan. Hij kent je hart. Hij weet wanneer je hem echt wilt plezieren en echt wijsheid over een kwestie wilt. God zal zijn kinderen geen goede gaven onthouden. Hij wil dat je hem zoekt en hem vertrouwt. Hij wil met je praten, dus wees niet dubbelzinnig. Wees geen mooi-weer-christen. Zoek niet eenvoudigweg Gods stem en probeer Hem te eren, wanneer het u uitkomt of gemakkelijk is. Probeer hem te eren en te gehoorzamen, zelfs als u zich tegen de massa moet verzetten of zelfs als dit betekent dat u met een grotere mate van geloof uit de kast moet komen. Dit geldt vooral als God gehoorzaamheid van je vraagt, als het in het natuurlijke geen zin lijkt te hebben.

 2. Oefen gehoorzaamheid // Er zijn twee componenten van het beoefenen van gehoorzaamheid.

  Het eerste onderdeel is het afleggen van de zonde. Dit betekent gehoorzamen aan wat God in Zijn geschreven woord heeft gezegd te doen, wat Hij al lang geleden heeft uiteengezet. De Bijbel geeft ons instructies over wat de Heer welgevallig is en wat Hem oneert. Als we de zonde niet afleggen, vertroebelt dat ons zicht. Het vertroebelt wat we daadwerkelijk kunnen horen. Om duidelijk te kunnen horen, moeten we alle barrières van zonde in ons leven wegnemen.

  Het tweede onderdeel van gehoorzaamheid is het gehoorzamen van nieuwe instructies van de Heilige Geest. Dit betekent niet alleen in praktijk brengen wat het Woord ons heeft verteld, maar ook het volgen van de ingevingen van de Heilige Geest door je eigen leven, wanneer ons iets wordt gevraagd.

  Er is instructie uit het geschreven woord van God (bekend als Emblem’s), pleeg bijvoorbeeld geen overspel. Op dezelfde manier is er instructie door de Geest van God (bekend als een Rhema-woord), bijvoorbeeld: ga vanavond niet naar Sarah’s huis. Zowel de logos als de rhema zijn het Woord van God, maar de eerste is Gods Woord, vastgelegd in de Bijbel, terwijl de laatste het Woord van God is dat bij een specifieke gelegenheid tot ons is gesproken. Het geeft ons specifieke instructies door de Heilige Geest. We moeten gehoorzaamheid beoefenen. God kent ons hart, dus maak je geen zorgen dat je het verkeerd doet, zolang je het maar probeert. We moeten volgen wat zowel het geschreven woord van God als het gesproken werk van God ons ingeeft.

 3. Oefen met luisteren // Johannes 10:27 zegt: “My schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken ze, en ze volgen mij.Hoe vaker je iemands stem hoort, hoe meer je hem begint te herkennen. Hoe meer tijd je met ze doorbrengt, hoe beter je ze leert kennen. Creëer ruimte in je leven om simpelweg te luisteren. God spreekt tot degenen die bereid zijn te luisteren. Luisteren is klaar als je niet praat. Je kunt niet tegelijkertijd praten en luisteren. Op dezelfde manier kun je de stem van God niet horen terwijl je praat. De gebedstijd zou moeten bestaan ​​uit bidden tot de Heer – eren, aanbidden, aanbidden – EN dat je stil bent en hoort wat Hij in je geest laat vallen.

 4. Beoefen spirituele disciplines // Gebed. Vasten. Loven. Aanbidden. Tienden en presents. Kerkbezoek. Lees Markus 9:14-29. We kunnen duidelijker van de Heer horen als we ons bezighouden met onze spirituele disciplines.

 5. Take a look at de stem aan de hand van de Schrift // God spreekt zoals Hij schrijft. Als wat je hoort niet in overeenstemming is met Gods Woord, dan is het waarschijnlijk een leugenachtige geest, wat een tactiek van de vijand is om je in verwarring te houden. Een vrouw woont bijvoorbeeld samen met haar ongelovige vriend. Ze zegt: “Nou, God vertelde me dat ik in zijn leven was geplaatst om hem te dienen, om hem te helpen gered te worden.” Toch weten we dat Gods Woord ons zegt dat we niet onder een ongelijk juk moeten vallen, en ook niet in seksuele zonde moeten leven. Dit zou een voorbeeld kunnen zijn van hoe zij hoort wat zij wil horen, in plaats van de Heer werkelijk te zoeken.

 6. Verneder jezelf // Leef een leven met volledige overgave aan de Heer. Leef in een kinderlijk geloof. Ga niet te werk vanuit een religieuze geest. Denk niet dat je alles weet. Denk niet dat u op uw christelijke reis bent aangekomen. Denk niet dat je alles hebt gehoord. We groeien allemaal. De wegen van God zijn mysterieus. God beweegt zich altijd op nieuwe manieren. We moeten onszelf vernederen voor de Heer en alles afleggen trotseigengerechtigheid en vroomheid.

 7. Bid om een ​​toename van de geestelijke gaven // Vraag de Heer om in u te vermeerderen a onderscheiding van geesten en wijsheid. Hierdoor kun je weten of er een leugenachtige geest of een geest van angst aanwezig is. Hierdoor kun je in wijsheid opereren, buiten je jaren, opleiding of kennis. Dit zal je in staat stellen dingen te weten die je anders niet had kunnen weten, maar dan door de gaven van de geest. Hoe meer we onze gaven gebruiken en aanscherpen, hoe duidelijker we Gods stem zullen onderscheiden.

 8. Volg vrede // God is een God van orde, niet van chaos. Laat me duidelijk zijn. God zal tot je spreken om dingen te doen die ongemakkelijk zijn. Ik zei niet: volg troost. Vrede ligt in het weten dat, ook al begrijp je de instructie niet, of hoe deze zal uitwerken, of waarom je gevraagd wordt iets bepaalds te doen, er een onverklaarbare vrede in je geestelijke mens heerst.

 9. Waar de Geest is, zijn de vruchten // Galaten 5:22-23 zegt: “Maar de Heilige Geest brengt dit soort vruchten in ons leven voort: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen moist tegen deze dingen!” Dit laat ons weten dat wanneer God spreekt, Zijn vruchten zullen vloeien. Er zal vrede zijn. Er zal vriendelijkheid zijn. Er zal geduld zijn.

Als je wat oefening wilt met het luisteren naar de stem van God, probeer dan deze eenvoudige stappen:

 1. Wacht en wees stil, verwijder alle afleidingen.

 2. Luisteren.

 3. Wees specifiek over elke zonde die de Heer openbaart.

 4. Om vergeving vragen.

 5. Schrijf op wat de Heer zegt.

Jennifer Maggio is moeder van drie kinderen, echtgenote van Jeff en oprichter van de nationale non-profitorganisatie The Lifetime of a Single Mother Ministries. Ze is auteur van vier boeken, waaronder De kerk en de alleenstaande moeder. Ze werd in 2017 en 2015 door Dr. John Maxwell uitgeroepen tot een van de high 10 van meest invloedrijke mensen in Amerika en is in honderden media verschenen, waaronder De New York InstancesHousehold Discuss Radio met Dr. James Dobson, Joni and Buddies en vele anderen.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here