Home Relatie De Make it or Break It-vaardigheid van relaties

De Make it or Break It-vaardigheid van relaties

0
De Make it or Break It-vaardigheid van relaties


communicatie, veilige communicatie, angstige gehechtheid, vermijdende gehechtheid, veilige gehechtheid

“Communicatie heeft de kracht om paren bij elkaar te brengen en de middelen om paren uit elkaar te drijven.” – Olson, Olson-Sigg en Larson, The Couple Checkup

In de ingewikkelde dans van liefde en partnerschap, communicatie fungeert als de orkestrator van harmonie of de voorbode van onenigheid. Het is de lijm die harten verbindt en het mes dat banden verbreekt. Er is geen relatieonderzoeker voor nodig om te begrijpen dat communicatie een cruciale rol speelt in het succes of falen van relaties.

Wat onderzoek ons ​​wel laat zien, is dat 40% van de mensen in gelukkige relaties beweert dat communicatie het meest bevredigende side van hun verbinding is, terwijl gescheiden individuen noemen vaak een gebrek aan effectieve communicatie als de belangrijkste reden voor hun ontbinding. Een ander onderzoek onder 50.379 ongelukkige en gelukkige stellen in de Verenigde Staten concludeerde dat communicatie de belangrijkste voorspeller is van een gelukkig huwelijk.

Begrip En begrepen worden door een associate, die betrokken is bij spannende gesprekkenEn vertrouwen opbouwen En intimiteit zijn de vruchten van effectieve communicatie. Het is onmiskenbaar een van de meest essentiële sleutels tot het ontsluiten van een veilige en gezonde relatie. Maar hoe eenvoudig het ook magazine lijken, communicatie is een complexe en vaak onbegrepen vaardigheid. Uit een internationaal onderzoek onder 70.000 romantische companions bleek een grote discrepantie tussen de zelf waargenomen communicatieve vaardigheden en de perceptie van de associate. Deze ontkoppeling benadrukt de inherente uitdagingen bij het navigeren door het ingewikkelde landschap van menselijke interactie.

Communicatie is een genuanceerde kunst, waarbij individuen niet alleen de gesproken woorden moeten absorberen, maar ook de context moeten ontcijferen, zowel in het heden als in het verleden, om de onderliggende betekenis te begrijpen. Internet als bij het bakken van een taart gaat het bij communicatie om het selecteren van de juiste ingrediënten, zowel verbaal als non-verbaal, en het zorgvuldig combineren ervan. De woorden die we kiezen zijn belangrijk, maar internet zo belangrijk is de manier waarop we ze uitdrukken. Hoe we luisteren en wat we denken terwijl we luisteren, is ook internet zo belangrijk.

Veilige communicatie: de make it or break it-vaardigheid van intieme relaties

Overweeg de volgende situation’s:

Sprekerscenario’s

 • State of affairs één: James zegt tegen Kris: ‘Wat is er met jou aan de hand, jij ruimt nooit de afwas op.’
 • State of affairs twee: James zegt tegen Kris: ‘Ik ben uitgeput vandaag, zou je vanavond de afwas willen doen? Het zou mij enorm helpen.”

In beide situation’s communiceert James een soortgelijk verzoek, maar de toon en aanpak verschillen drastisch. Het onderzoek van Dr. Gottman versterkt het idee dat een gesprek dat ruw begint in 94% van de gevallen laborious eindigt. Leren gebruiken van een zachte begindie een recept voor succes biedt, vergroot de kans om door een associate te worden begrepen.

State of affairs’s voor luisteraars

 • State of affairs één reactieve reactie: Kris antwoordt: “Jij bent degene met het gekke werkschema en je reageert het op mij af.”
 • State of affairs één veilige respons: Kris reageert: “Ik snap dat je stress krijgt van de afwas, daar ga ik vanavond voor zorgen. Ik weet ook dat je een zware dag hebt gehad en overweldigd bent. Als ik me aangevallen voel, wil ik me verdedigen, maar dat wil ik niet. Laten we praten over wat er aan de hand is, en kun je er alsjeblieft aan werken om meer van je emoties te delen, zodat ik je sneller kan troosten.

In de veilige reactie illustreert Kris een assertieve communicatiestijl, geworteld in een veilige hechtingsstijl. In plaats van defensief te reageren of agressie te beantwoorden, erkent Kris de gevoelens en zorgen van James met empathie en begrip. Kris neemt ook de verantwoordelijkheid voor de taak die voor hem ligt, stelt persoonlijke grenzen rond harde communicatie en nodigt zijn associate uit om emotioneler te delen.

 • State of affairs twee reactieve respons: Kris antwoordt: “Het is niet mijn schuld dat je uitgeput bent, maar ik zal de afwas doen.”
 • State of affairs twee Veilige respons: Kris reageert: “Ik doe graag de afwas. Wil je praten over je uitputting of heb je misschien iets anders nodig? Ik wil je steunen.”

In de reactieve reactie op situation twee wijst Kris aanvankelijk de schuld af door te zeggen: “Het is niet mijn schuld dat je uitgeput bent, maar ik zal de afwas doen.” Deze reactie biedt weliswaar de bereidheid om de taak uit te voeren, maar introduceert ook een component van defensief en versterkt op subtiele wijze a schuldgerichte dynamiek. Het mist de emotionele afstemming en de geest van samenwerking die kenmerkend zijn voor veilige communicatie.

Omgekeerd is de veilige reactie van Kris een voorbeeld van een meer empathische en ondersteunende aanpak. Door blijk te geven van het zorgen voor de afwas, erkent Kris niet alleen de taak, maar nodigt hij ook uit tot verdere discussie over de uitputting van James. De veilige respons in situation twee valt op door de nadruk op emotionele steun, open communicatie, aandacht voor behoeften en gezamenlijke probleemoplossing. Deze aanpak draagt ​​bij aan de ontwikkeling van een veilige en bloeiende relatie door emotionele intimiteit en begrip tussen companions te koesteren.

Veilige communicatie: de make it or break it-vaardigheid van intieme relaties

Communicatiestijlen en hechtingsstijlen begrijpen

Onze communicatiestijlen zijn diep geworteld in onze ervaringen, zowel tijdens de kindertijd als in volwassen relaties. Bovendien, hechtingsstijlen ontwikkeld in vroege relaties met zorgverleners, heeft een diepgaande invloed op de manier waarop individuen intimiteit en verbinding benaderen. Laten we onderzoeken hoe hechtingsstijlen aansluiten bij communicatiestijlen.

 1. Passief (vermijdende hechtingsstijl): Individuen met een passieve communicatiestijl vertonen vaak een vermijdende hechtingsstijl. Tijdens hun jeugd hebben deze personen mogelijk ervaren zorgverleners die emotioneel afstandelijk of nalatig waren in hun reactievermogen. Om hiermee om te gaan, leerden ze hun behoeften en emoties te onderdrukken, uit angst voor afwijzing of ontslag. Dit is logisch: als ik heb meegemaakt dat zorgverleners er niet voor me waren als ik ze nodig had, dan is het beter om zelfredzaam te zijn of mijn behoeften te ontkennen, zodat ik me niet emotioneel verwaarloosd blijf voelen.
 2. Agressief (angstige hechtingsstijl): De agressieve communicator heeft de neiging zich aan te sluiten bij een angstige hechtingsstijl. Personen met deze stijl hebben mogelijk ervaren zorgverleners die inconsistent beschikbaar waren, wat leidde tot een onveilige gehechtheid. De angst om in de steek gelaten te worden, zet hen ertoe aan een assertieve of zelfs agressieve communicatiestijl aan te nemen om ervoor te zorgen dat aan hun behoeften wordt voldaan. Dit is logisch, need als ik niet werd gehoord, maar leerde dat als ik protesteerde (luider werd, eiste of manipuleerde) en ervoor zorgde dat aan mijn behoeften werd voldaan, ik natuurlijk de strategie zou blijven gebruiken die werkte.
 3. Passief-agressief (angstige en vermijdende hechtingsstijl): Deze communicatiestijl kan zowel bij angstige als bij vermijdende hechtingsstijlen voorkomen. Personen met passief-agressieve neigingen hebben mogelijk zorgverleners gehad die onvoorspelbaar waren in hun emotionele reacties. De combinatie van angst voor afwijzing (vermijdend) en angst voor verlating (angstig) leidt tot een communicatiestijl die op het eerste gezicht coöperatief lijkt, maar een onderstroom van manipulatie verbergt. Dit is logisch, need als we zijn opgegroeid in een gezin waar het direct uiten van onze behoeften leidt tot vergelding of passieve agressie door onze verzorgers, leren we dat we oblique moeten zijn of coöperatief moeten lijken om te proberen aan onze behoeften te voldoen.
 4. Assertief (veilige hechtingsstijl): De assertieve communicator sluit aan bij de veilige hechtingsstijl. Degenen met een veilige hechtingsstijl hadden doorgaans zorgverleners die constant reageerden en afgestemd waren op hun behoeften. Dit veilige foundation stelt hen in staat zich openlijk te uiten, zonder angst voor afwijzing of verlating.

In relaties zal de communicatiestijl van elke associate de relatie beïnvloeden, zoals weergegeven in de onderstaande grafiek.

Companion A Companion B Relatie-intimiteit
Passief Passief Emotioneel afstandelijk met een laag niveau van intimiteit
Agressief Passief Emotionele achtbaan met een laag niveau van intimiteit
Agressief Agressief Hoog battle (schuld spel) met een laag kwetsbaarheidsniveau
Assertief Passief Geen verbinding met gematigde niveaus van intimiteit
Assertief Agressief Confronterend met een gematigd niveau van intimiteit
Assertief Assertief Emotionele nabijheid met een hoge mate van intimiteit.

De impression van hechtingsstijlen op intimiteit en communicatie

Het gebruik van een assertieve communicatiestijl in een relatie creëert emotionele veiligheid en zekerheid, waardoor companions zich gehoord, begrepen, gevalideerd en ondersteund voelen. Wanneer beide companions deze emoties ervaren, worden intimiteit en nabijheid een tweede natuur.

Omgekeerd, wanneer emotionele veiligheid ontbreekt, kunnen companions zich onbegrepen, ongehoord en ongeldig voelen en het risico lopen kritiek te krijgen omdat ze hun ware gevoelens uiten. Als reactie daarop bouwen ze mogelijk emotionele muren op, waardoor toekomstige intimiteit en verbinding worden belemmerd. Het beoefenen van assertieve communicatie wordt een cruciale gewoonte voor het behouden van openheid, eerlijkheid en verbinding.

Veilige communicatie: de make it or break it-vaardigheid van intieme relaties

Praktische stappen voor assertieve communicatie in verschillende hechtingsstijlen

 1. Creëer een omgeving voor een betekenisvolle dialoog:
 • Vermijdende hechtingsstijl: Stimuleer een veilige ruimte waar het uiten van behoeften welkom is.
 • Angstige hechtingsstijl: Zorg voor een omgeving waarin geruststelling direct beschikbaar is, waardoor de behoefte aan agressieve communicatie bij pogingen om die geruststelling te krijgen wordt verminderd.
 • Passief-agressieve communicatie (zowel angstig als vermijdend): Bevorder een open dialoog om de escalatie van passief-agressieve tendensen te voorkomen.
 • Veilige hechtingsstijl: Ga door met het cultiveren van betekenisvolle gesprekken als een natuurlijk verlengstuk van een veilige foundation.
 1. Zelfonthulling:
 • Vermijdende hechtingsstijl: Introduceer geleidelijk persoonlijke informatie, waarbij u de nadruk legt op de veiligheid die nodig is om u open te blijven stellen.
 • Angstige hechtingsstijl: Moedig zelfonthulling aan als een manier om vertrouwen op te bouwen en om geruststelling te zoeken om de angst voor verlating te helpen verlichten.
 • Passief-agressieve communicatie (zowel angstig als vermijdend): Pak de onderliggende angsten aan die bijdragen aan passief-agressieve neigingen door openlijke zelfonthulling.
 • Veilige hechtingsstijl: Blijf zelfonthulling omarmen als een natuurlijk onderdeel van een vertrouwensvolle en veilige relatie.
 1. Assertiviteit en ‘ik’-verklaringen:
 • Vermijdende hechtingsstijl: Oefen met het assertief uiten van behoeften en maak intern de angst om afgewezen te worden een beetje vrij, terwijl u tegelijkertijd ruimte vrijmaakt voor uw associate om aan uw behoeften te voldoen.
 • Angstige hechtingsstijl: Gebruik ‘ik’-uitspraken om behoeften over te brengen door de angst voor verlating iets kleiner te maken en tegelijkertijd ruimte te maken voor uw associate om er voor u te zijn.
 • Passief-agressieve communicatie (zowel angstig als vermijdend): Stimuleer assertiviteit als middel om de cyclus van passief-agressief gedrag te doorbreken. Maak het veilig om behoeften te uiten en werk samen om aan die behoeften te voldoen, of onderhandel over hoe aan de behoeften van alle companions kan worden voldaan.
 • Veilige hechtingsstijl: Blijf assertiviteit en ‘ik’-uitspraken gebruiken als fundamentele hulpmiddelen voor het onderhouden van een gezonde communicatie.

Kortom, effectieve communicatie is de hoeksteen van een verbonden, intieme en ondersteunende relatie. Het negeren van de rol van iemands communicatiestijl en hechtingsstijl kan afstand en ontkoppeling creëren. Het omarmen van assertieve communicatie als praktijk verbetert niet alleen de kwaliteit van de communicatie, maar verbetert ook de algehele gezondheid van de relatie. Wanneer u aan deze reis van verbinding begint, onthoud dan dat de kracht van uw woorden veel verder reikt dan hun letterlijke betekenis: ze vormen de sleutel tot de kern van uw relatie.

Aanvullende bronnen om de communicatie te verbeteren:

Boeken:

Artikelen op deze website:

Bijlage artikelen:

Artikelen over conflictmindset:

Communicatie vaardighedenLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here