Home Levensstijl Scriptie versus proefschrift

Scriptie versus proefschrift

0
Scriptie versus proefschrift
Thesis en proefschriften zijn essentiële vereisten voor elk postdoctoraal programma. Studenten moeten tegen het einde van hun studieprogramma rigoureus, uitputtend, diepgaand en inzichtelijk onderzoek uitvoeren voor deze verplichte inzendingen. Het belangrijkste idee is om uitzonderlijk academisch onderzoek af te leveren dat mogelijkheden voor verder onderzoek blootlegt en nuttige informatie oplevert. Door de geschiedenis heen hebben deze academische onderzoeksinspanningen de mensheid naar een veilige en duurzame toekomst geleid.

Ondanks hun overweldigende overeenkomsten bestaan ​​er bepaalde verschillen tussen een proefschrift en een proefschrift. Als je een graduate college volgt, is het belangrijk om je bewust te zijn van deze verschillen. Deze informatie kan u helpen bij het kiezen van het juiste schrift Diensten wanneer je iemand inhuren om je proefschrift te schrijven.

Dus, zonder verder oponthoud, laten we beginnen.

De definities

Hoewel beide uitgebreide en alomvattende onderzoeksondernemingen zijn, bestaan ​​er enkele kritische verschillen tussen het schrijven van scripties en proefschriften.

Wat is een proefschrift?

Een proefschrift is een onderzoeksproject een doctoraatsstudent moet zich onderwerpen om zijn doctoraat (en) te behalen.

 • Een typisch proefschrift is tussen de 50.000 en 100.000 woorden.
 • Het doel is een postdoctoraal proefschrift te presenteren rigoureus onderzochte en minutieus geanalyseerde inzichten over het onderzoeksonderwerp.
 • Gezien het omvangrijke karakter van deze opdrachten kunnen studenten er tussen de 13 en 19 maanden over doen om ze in te leveren.
 • Onafhankelijk en origineel onderzoek is het uiteindelijke doel van elk proefschrift. Toch vragen veel potentiële doctoraten suggestions van professoren en eventuele projectadviseurs.
 • Er zijn twee primaire soorten proefschriften, en hun aard hangt vooral af van het kind en de variatie van de gekozen onderzoeksmethodologie.
 • Empirische proefschriften houden in dat studenten zelf nieuwe, originele gegevens verzamelen. Empirische proefschriften zijn heel gebruikelijk in de natuur- en levenswetenschappen en vereisen over het algemeen zwaar voorwerk of laboratoriumwerk.
 • Niet-empirische proefschriften zijn proefschriften die gebaseerd zijn op bestaande gegevens en de observaties en technieken uit eerder onderzoek.
 • Beide typen proefschriften vereisen een substantiële kritische analyse. Toch vereisen niet-empirische proefschriften in bepaalde gevallen een zorgvuldigere gegevensevaluatie om fouten, inconsistenties, vooroordelen en andere kritische tekortkomingen te elimineren.

Wat de aard of het onderwerp van uw proefschrift ook is, het doel is altijd om origineel en diepgaand onderzoek af te leveren.

Wat is een proefschrift?

Een scriptie is een andere variant van een postdoctoraal onderzoeksproject dat moet worden ingediend vlak bij het voltooien van een masteropleiding. Een masterproef omvat het verzamelen van primaire gegevens samen met een rigoureuze analyse en vereist dat schrijvers hun begrip van concepten, domeinkennis, onderzoek en schrijfvaardigheden onder de aandacht brengen.

Het algemene aantal woorden van een masterproef bedraagt ​​40.000 tot 60.000 woorden, en doorgaans begeleidt een adviseur studenten door het challenge.

De overeenkomsten en verschillen

Behalve het bovenstaande is al het andere aan een scriptie hetzelfde als een proefschrift. Diepgaand en rigoureus onderzoek en analyse vormen de foundation van beide typen onderzoeksprojecten. Het primaire doel van een proefschrift is, internet als een proefschrift, het produceren van onthullende, nuttige, verhelderende inzichten en, indien mogelijk, baanbrekend.

Zowel het schrijven van scripties als het schrijven van proefschriften stellen postdoctorale studenten in staat vaardigheden en capaciteiten onder de knie te krijgen, zoals:

 • Het uitvoeren van intellectueel beperkte verkenning en analyse van een onderzoeksonderwerp;
 • Identificeren, lokaliseren en optimaal gebruik maken van relevante bronnen;
 • Kritische beoordeling en analyse van relevante onderzoeksliteratuur;
 • Het bepalen van de meest effectieve en passende onderzoeksmethodologie;
 • Acute en inzichtelijke interpretatie van de bevindingen;
 • Goed georganiseerde en gestructureerde presentatie;
 • Het bespreken en benadrukken van de meest vitale en breedste implicaties van het onderzoek en de bevindingen ervan;

Als ze zo op elkaar lijken, waarin verschillen ze dan precies? Laten we eens kijken.

Het grootste verschil tussen een scriptie en een proefschrift is de aard van het specifieke cursusprogramma waarvan ze deel uitmaken.

 • Studenten van een masteropleiding moeten een scriptie indienen als onderdeel van hun laatste jaar na afstuderen en projectvereisten. Studenten in een doctoraatsprogramma moeten een proefschrift indienen als onderdeel van hun post-afstudeer- en projectvereisten in het laatste jaar.
 • Een ander groot verschil is dat een proefschrift vereist een mondelinge verdediging, maar een proefschrift niet. Als u een proefschrift indient, moet u bereid zijn deze mondeling te verdedigen voor een proefschriftbeoordelingscommissie. U zult een mondelinge presentatie van uw challenge moeten plannen, waarin u essentiële inzichten presenteert, uw standpunt, aanpak en methodologie verdedigt en sterke, onweerlegbare en overtuigende argumenten presenteert over waarom en hoe u uw onderzoek hebt uitgevoerd.
 • Ten slotte heeft een masterproef doorgaans een lager aantal woorden dan een postdoctorale scriptie. Een scriptie kan in 40 tot 80 pagina’s worden afgerond. Daarentegen beslaat een proefschrift doorgaans tussen de 100 en 300 pagina’s.

De reikwijdte van het proefschrift versus de reikwijdte van een proefschrift

 • Een masterproef verschilt qua omvang nogal van een doctoraatsproefschrift.

De algehele reikwijdte, vereisten en dergelijke zijn sterk afhankelijk van de kredietwaarde die aan het challenge wordt toegekend. Deze projecten zijn vaak empirisch en vereisen primaire gegevensverwerving door middel van onderzoek en experimenten. In bepaalde bronnen kunnen secundaire gegevens zijn toegestaan.

 • Through hun masterproef moet een scholar aantonen dat hij domeinkennis en -concepten beheerst en zijn ideeën en onderzoeksvaardigheden onder de aandacht brengt. Web als zijn doctorale tegenhanger moet een proefschrift waardevol wetenschappelijk werk kunnen presenteren dat een originele bijdrage levert aan het domein als geheel.
 • Voor studenten is een van de belangrijkste doelstellingen van hun masterproef het aantonen van hun begrip van de belangrijkste werken en fundamentele aspecten van een onderzoeksdomein.
 • Een proefschrift heeft veel overeenkomsten met een masterproef, maar is qua reikwijdte veel belangrijker. Schrijvers moeten zowel primaire als secundaire gegevens intensief gebruiken.
 • Web als bij een scriptie moet je een originele bijdrage leveren. Het proefschrift moet kennis blootleggen en/of nieuwe theorieën ontwikkelen, ondersteund door geloofwaardig bewijsmateriaal, bestaande ideeën en rigoureuze analyses. Proefschriften worden bereikt door informatie uit verschillende bronnen, perspectieven en, in de meeste gevallen, zelfs uit vakgebieden, te synthetiseren en te integreren.

Zoals gezegd zijn proefschriften over het algemeen veel uitgebreider van opzet. Schrijvers moeten voor dit artikel mogelijk verschillende vaardigheden aantonen, zoals teamwerk, communicatie, leiderschap en administration.

Ik hoop dat het informatief was voor iedereen. Ondanks hun overweldigende overeenkomsten zijn de verschillen tussen scripties en proefschriften behoorlijk outstanding. Het begrijpen van deze verschillen is de sleutel tot een effectieve voorbereiding en kan van cruciaal belang zijn voor baanbrekend onderzoek. Arduous werken en goed geïnformeerd onderzoek zijn essentieel voor elk postdoctoraal challenge. Schakel deskundige hulp in als u problemen ondervindt. Al het beste!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here